O nás

Společnost Step Guarantee Group byla založena před více než 12 lety současným majitelem panem Petrem Štěpánkem. Od samého počátku byly primární činností této společnosti investice, ať už v rámci finanční skupiny, do které patří mimo jiné například společnosti ŠtěpánekAuto, Creditmall, Algizgallery, atd., či mimo ni. Sekundárně pak společnost provozovala např. reklamní agenturu nebo veterinární ordinace PetHelp.

Vytvořili jsme vlastní investiční produkty, které byly původně určeny pouze pro uzavřenou skupinu spřízněných privátních a korporátních investorů. S ohledem na velmi kladné výsledky konkrétních investic začal postupně narůstat zájem dalších a dalších investorů. Z tohoto důvodu jsme se posléze rozhodli zpřístupnit náš investiční model i širší veřejnosti.

Nabízíme zajímavé investice v rámci komoditního trhu s jasným a transparentním business plánem.

Netvrdíme svým klientům, že cena komodit jednoznačně poroste. Predikujeme její nárůst s mírou velké pravděpodobnosti ve středně a dlouhodobém horizontu času, avšak investici do reálných komodit je třeba dnes vnímat rovněž jako přenositelnou uchovatelnou hodnotu s dobrou likviditou.. Pokud se rozhodnete investovat s námi, v rámci komoditního trhu tak můžete maximálně diverzifikovat svá rizika.

Step Guarantee Group - jistota v nejisté době.